Skip to content

Móttökuáætlanir

heilsugaeslubanner 2_svar256 1svar256 5_svar256 3_svar256

Skólaheilsugæslan er framhald ung- og smábarnaverndar. Markmið skólaheilsugæslu er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda, með velferð þeirra að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

 

Skólahjúkrunarfræðingur er Arnheiður Magnúsdóttir

Netfang: breidholtsskoli@heilsugaeslan.is

Viðvera alla daga frá 8:00-12:00

Heilbrigðisfræðsla

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta. Byggt er á hugmyndafræðinni um 6H heilsunnar sem er samstarfsverkefni skólaheilsugæslunnar, Heilsuveru og Embætti Landlæknis. Áherslur fræðslunnar eru Hollusta – Hvíld – Hreyfing – Hreinlæti – Hamingja – Hugrekki og kynheilbrigði. Eftir  fræðslu fá foreldrar/forráðamenn fréttabréf sent með tölvupósti. Þá gefst foreldrum kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig þau geta nýtt sér það í daglegu lífi.

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar

Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundum skoðunum. Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til.

Skólaheilsugæsla fylgist einnig með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli Embætti  Landlæknis segja til um. Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar verður haft samband við foreldra.

bekk1 bekk4 bekk7 bekk9

Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og lífsstílsmat.

Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og lífsstílsmat.

Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og lífsstílsmat. Bólusett gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta). Stelpur bólusóttar fyrir leghálskrabbameini (2 sprautur, yfir veturinn).

Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og lífsstílsmat.

Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki, stífkrampa og kíghósta (ein sprauta).

Slys, veikindi og áföll

Mikilvægt er að skólaheilsugæslan viti af börnum sem eru með langvinna og/eða alvarlega sjúkdóma, s.s. sykursýki, flogaveiki, ofnæmi og blæðingarsjúkdóma.

Ef óhapp/slys verður á skólatíma sinnir starfsfólk skólans fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæslu eða slysadeild skulu foreldri/forráðamaður fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af skólaheilsugæslunni.

Ef áföll eða veikindi verða í fjölskyldu barnsins er æskilegt að láta hjúkrunarfræðing vita svo og bekkjarkennara og skólastjórnendur.

Lyfjagjafir

Skólaheilsugæslan hefur umsjón með lyfjagjöfum skólabarna í samráði við foreldra. Einungis eru gefin lyf sem ávísuð eru af lækni. Hafa ber í huga að barn getur ekki í neinu tilviki sjálft borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra/forráðamanna. Börn skulu ekki hafa lyf undir höndum í skólanum nema í undantekningartilfellum, s.s. insúlín.

Lús og aðrar óværur

Lúsin er lífsseig og skýtur upp kollinum öðru hverju í öllum skólum. Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn kembi og/eða leiti að lús í hári barna sinna reglulega, t.d. vikulega. Ef upp kemur lús í skólanum er send tilkynning um það heim ásamt leiðbeiningum um meðferð. Kembing og meðferð er á ábyrgð foreldra. Þess er gætt að nafn barnsins sem smitast komi hvergi fram.  Svipaðar reglur gilda um njálg og kláðamaur.

Höfuðlús

Upplýsingar frá Landlækni

Njálgur

Ráðleggingar til foreldra

Kláðamaur

Smit og einkenni

Hreyfing, mataræði og svefn

Hæfileg hreyfing, hollt mataræði og reglulegur svefn eru meginundirstöður fyrir vellíðan barns og góðum námsárangri. Hæfilegur svefntími fyrir börn og unglinga:

5 – 8 ára

10 – 12 klukkustundir

9 – 12 ára

10 – 11 klukkustundir

13 – 15 ára

9 – 10 klukkustundir

1. bekkur

4. bekkur

8. bekkur

2. bekkur

5. bekkur

9. bekkur

3. bekkur

6. bekkur

10. bekkur

7. bekkur

Til að njóta sín í námi verður barninu að líða vel í skólanum.

Skólaheilsugæslan hvetur foreldra/forráðamenn til að vera vakandi yfir líðan barna sinna og spyrja þau reglulega um líðan sína, einnig að hafa hugfast að hrós og hvatning styrkja jákvæða hegðun og auka vellíðan.

Foreldrar/forráðamenn geta ávallt leitað ráðgjafar hjá skólahjúkrunarfræðingi varðandi andlegt líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Heilsuvera.is

Heilsuvefurinn heilsuvera.is er samstarfsverkefni Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Embætti Landlæknis. Markmiðið með þessum heilsuvef er að börn, unglingar og foreldrar hafi  áreiðanlegar upplýsingar frá fagfólki um heilsutengda þætti.

tenglar_epli Heilsuvera.is 6H heilsunnar Heilsueflandi grunnskóli Tannverndarvika Ráðleggingar um matarræði Skólatöskudagar Heilbrigði og velferð Réttur til heilsuverndar Skyndihjálp.is Mataræði.is