nemendarad_banner
1nem256
2_nem256
3_nem256
4_nem256

Í nemendaráði Breiðholtsskóla skólaárið 2018-2019 sitja nemendur úr öllum árgöngum skólans ásamt einum skólastjórnanda.

Nemendaráð fundar reglulega einu sinni í mánuði. Markmið nemandaráðs er að vinna að hagsmuna- og velferðarmálum nemenda.

Nemendaráð kemur meðal annars að jafnréttismálum, matarmálum,  húsnæði, félagsmálum, umhverfismálum og öðru sem viðkemur málefnum nemendum skólans.

Þeir sem sitja í nemendaráði eru fulltrúar annarra nemenda skólans og bera því fram óskir og fyrirspurnir sem þeir fá frá nemendum.

Reglur nemendaráðs Breiðholtsskóla

Ráðið heitir Nemendaráð Breiðholtsskóla

Ráðið kemur saman til fundar einu sinni í mánuði

Í ráðinu skulu alls 20 nemendur, piltur og stúlka úr hverjum árgangi og er annað þeirra aðalmaður og hitt varamaður í ráðinu

Markmið nemendaráðsins er að vinna að hagsmuna- og velferðarmálum nemenda

Nemendaráðsfulltrúar bera upp mál til umfjöllunar á fundum ráðsins

Þess er vænst að nemendaráðsfulltrúar séu fyrirmyndir annara nemenda og séu tilbúnir að vinna í þágu þeirra

Val á fulltrúum í ráðið fer þannig fram að umsjónarkennarar í hverjum árgangi velja fulltrúa árgangsins

Verði nemendaráðsfulltrúar uppvísir af ósæmilegri hegðun á fundum eða utan þeirra geta þeir misst rétt til setu í nemendaráði

Nemendaráðsfulltrúar skiptast á að stjórna fundunum

Einn ritari er ráðinn og ritar fundargerðir

Nemendaráðsfulltrúar bregðast við öllum málum sem borin eru upp

Fundarefni

Dæmi um það sem gerist á fundum nemendaráðs;
,,,,,,

Stjórn nemendaráðs 2018-2019

bekk1
bekk2
bekk3
bekk4
bekk5

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

bekk6
bekk7
bekk8
bekk9
bekk10

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

Fulltrúi:

Varamaður:

nemendarad_tenglar